Privacyverklaring
Privacyverklaring

Stichting Zwembad Mounewetter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met secretariaat zwembad mounewetter

Postbus 31 8748 ZL

witmarsum